Ochrona fizyczna

Jesteśmy jednym z liderów jakości w branży ochroniarskiej.

Stale rosnąca ilość klientów oraz naszych pracowników jest doskonałym poświadczeniem wysokiej jakości świadczonych przez nas usług. Od 2008 roku nieprzerwanie świadczymy najlepsze usługi w ochronie mienia. Każdego klienta traktujemy jak partnera dbając o jego mienie, oferując spersonalizowaną propozycję ochrony. Proponowana przez nas ochrona obiektów realizowana jest w oparciu o innowacyjne systemy ochroniarskie uwzględniające specyfikę pracy i mienia klienta. 

Ochrona stacjonarna

Dedykowany zespół ochrony do ochrony całego kompleksu

Pracownicy ochrony w systemie 24h

Stały kontakt z Administratorem obiektu

Koordynator przypisany dla obiektu - kontakt 24h - pracownik kwalifikowany

Całodobowe centrum monitorowania - kontakt 24h.

Nowe technologie

Pracownicy ochrony zostaną wyposażeni w system łączności bezprzewodowej i system anty-napadowy.

Montaż systemu kontroli obchodów zgodnie z wytycznymi.

System patrolowania obiektu

Czas dojazdu grupy interwencyjnej: 10 minut w dzień, 5 minut w nocy.

Stabilny zespół pracowników ochrony

Pracownicy bez kwalifikacji pracownika ochrony.

Wiek pracowników ochrony – od 25 roku życia.

Pracownicy z przeszkoleniem w zakresie obsługi systemu TV przemysłowej oraz systemu ppoż. centrali.

Wymiana pracowników ochrony na życzenie (przeszkolony skład rezerwowy).

Umundurowanie według określonego stanowiska pracy.

Stały nadzór i kontrole obiektu

System kontroli obchodów pracowników ochrony.

Koordynator przypisany dla obiektu - kontakt 24h - pracownik kwalifikowany wyposażony w alkomat.

Koordynator dyżurny – kontakt 24h - pracownik kwalifikowany.

Grupa interwencyjna – kontrole 24h – pracownicy kwalifikowany, wyposażona w alkomat.

Uwarunkowania dodatkowe

Kontrola koordynatora na obiekcie min. 4 razy w tygodniu.

Prowadzenie książki służb, książki wjazdu i wyjazdu, książki gości.

Skontaktuj się z nami!


CZATA Ochrona Osób i Mienia

Sp.z O.O.

ul. Lotnicza 19/11

BIURO: ul. Adama Mickiewicza 10/1

82-300 Elbląg