Kontakt

Czata Ochrona Osób i Meinia Sp.z O.O.

Korensopndencja

ul. Lotnicza 19/11

82-300 Elbląg

Biuro

ul. Adama Mickiewicza 10/1

82-300 Elbląg

Formularz kontaktowy

Zapraszamy do kontaktu E-mailowego - [email protected]

Nazwa Firmy: CZATA Ochrona Osób i Mienia Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Adres: ul. Lotnicza 19/11, 82-300 Elbląg
Telefon: +48 603 196 045
Fax: +48 55 235-36-29
E-mail: [email protected]
NIP: 578-311-15-27
Regon: 281463736
KRS: 0000447390
Oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy w Olsztynie; VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 15.000,00 zł